Colt International s.r.o.

Haanova 12
851 04 Bratislava

T: +421 2 682 096 00
F: +421 2 682 096 20

Email: info@sk.coltgroup.com

Web: www.colt.sk

 

Oslovenie*
Aký je súčet 8 a 6?

Obchodné zastúpenie Slovensko

Office manažérka
Mgr. Gabriela Uherová

M: +421 915 984 300
gabriela.uherova@sk.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie Bratislava a západné Slovensko

Ing. Marián Dugát

M: +421 905 884 510
E: marian.dugat@sk.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie východné Slovensko

Leoš Vlček

M: +421 918 698 285
E: leos.vlcek@sk.coltgroup.com

Špeciálne aplikácie vzduchotechniky
Celé Slovensko

Ing. Marián Šebeš - Vedúci HVAC

M: +421 917 275 217
T: +421 2 682 096 15
E: marian.sebes@sk.coltgroup.com

Dizajn budov - slnolamy, svetlíky
Celé Slovensko

Ing. Marian Belai - Slnolamy a technika denného svetla

M: + 421 915 790 300
T: + 421 2 682 096 15
E: marian.belai@sk.coltgroup.com

Technické oddelenie

Ing. Barbora Rafayová - externá podpora

M: +421 918 188 955
T: +421 2 682 096 13
barbora.rafayova@sk.coltgroup.com

Mgr. Jozef Vojtaššák - Technik špecialista

M: +421 915 984 301
T: +421 2 682 096 12
E: jozef.vojtassak@sk.coltgroup.com

Ing. Ondrej Kalus - Technik špecialista

M: +421 917 478 662
T: +421 2 682 096 13
E: ondrej.kalus@sk.coltgroup.com

Ing. Tomáš Krchnák - Technik špecialista

M: +421 917 840 596
T: +421 2 682 096 11
E: tomas.krchnak@sk.coltgroup.com

Ing. Zuzana Žiaková - Technik špecialista

M: +421 918 777 675
T: +421 2 682 096 13
E: zuzana.ziakova@sk.coltgroup.com

Ing. Slávka Šalatová- Technik špecialista

M: +421 905 671 673
T: +421 2 682 096 13
E: slavka.salatova@sk.coltgroup.com

 

 

Servis a realizácia:

Mgr. Dominika Lochmannová - Asistentka pre servis a realizácie

M: +421 905 671 675
T: +421 2 682 096 00
E:dominika.lochmannova@sk.coltgroup.com

Jaroslav Šoltýs - Servisný technik

M: +421 917 601 297
T: +421 2 682 096 14
E: jaroslav.soltys@sk.coltgroup.com

Jakub Prokop - Servisný technik

M: +421 915 844 300
T: +421 2 682 096 14
E: jakub.prokop@sk.coltgroup.com

Ing. Milan Sloboda - Vedúci servisného oddelenia

M: +421 917 716 297
T: +421 2 682 096 14
E: milan.sloboda@sk.coltgroup.com

Marián Ziškay - Servisný technik

M: +421 918 698 284
T: +421 2 682 096 14
E: marian.ziskay@sk.coltgroup.com

Ing. Marek Hrčka - Vedúci realizačného oddelenia

M: +421 905 813 625
T: +421 2 682 096 14
E: marek.hrcka@sk.coltgroup.com

 

Ekonomické oddelenie:

Katarína Hamarová - Finančná manažérka

M: +421 918 770 088
T: + 421 2 682 096 16
E:katarina.hamarova@sk.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie Čechy:

Tomáš Svoboda

T: + 420 724 610 255
E: tomas.svoboda@cz.coltgroup.com

Obchodné zastúpenie Morava:
Ing. Jiří Mňačko

M: +420 724 730 567
E: jiri.mnacko@cz.coltgroup.com

Obchodný zástupca HVAC:
Ing. Dušan Příbrský

M: +420 724 610 252
E: dusan.pribrsky@cz.coltgroup.com

Servis:
Ing. Karel Cichovský

M: +420 724 610 256 
E: karel.cichovsky@cz.coltgroup.com

© 2018 Colt International Licensing Limited - People feel better in Colt Conditions